Techniczne systemy zabezpieczeń

MONITORING WIZYJNY – 24h nadzór nad obiektem, szybka reakcja na zagrożenia, prewencyjne podjazdy patroli, oznakowanie obiektów tablicami informacyjnymi.

GPS pojazdów/ łodzi – zabezpieczenie antykradzieżowe, antyporwaniowe. Natychmiastowa informacja o zaistniałym zdarzeniu, lokalizacja pojazdu na terenie całej Europy, zdalna nawigacja, nadzór pojazdu online, zapis danych na wewnętrznej pamięci („czarna skrzynka”), rejestr zużycia paliwa.

SSWiN – właściwie zaprojektowany i zainstalowany system alarmowy pozwala na wykrycie każdej próby włamania lub sabotażu. Podział terenu objętego systemem na strefy alarmowe, umożliwia wysłanie sygnału i interwencję zanim osoby niepowołane wejdą do chronionego obiektu. Dodatkowo istnieje możliwość zainstalowania tzw. „cichego alarmu” czyli możliwość wezwania ochrony pilotem antynapadowym lub ukrytym przyciskiem.

CCTV – uzupełnienie sygnalizacji włamania i napadu – system przekazywania obrazu służący do nadzoru przestrzeni lub pomieszczeń w których zostały zainstalowane kamery jawne lub dyskretne.

SKD – system kontroli dostępu stosowany dla zapewnienia pełnej ochrony posiadanych zasobów materialnych jak i niematerialnych.  Składa  się  z  urządzeń  i oprogramowania mającego na celu identyfikację podmiotu. System kontroli dostępu, umożliwia ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń lub stref za pomocą kodu numerycznego, karty z kodem kreskowym, karty zbliżeniowej, karty chipowej, karty magnetycznej, odcisku palca, geometrii dłoni, tęczówki oka, siatkówki oka, DNA.

RCP – system mający na celu kontrolowanie obecności, spóźnień, zwolnień pracownika. System dedykowany dla dużych i średnich przedsiębiorstw, inwestujących w wydajność i efektywność uzyskanych wyników pracy.

SAP – system ten pozwala na wykrycie pożaru we wczesnej fazie rozwoju, co umożliwia   ugaszenie   pożaru w zarodku,   ręcznymi   środkami  gaśniczymi, bądź z pomocą jednostki straży pożarnej.