Praca

Specjalista ds. Sprzedaży:
Zadania:

 • pozyskiwanie nowych kontraktów
 • postawa ukierunkowana na rozwój

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie (wyższe lub student od III roku mile widziane)
 • znajomość branży ochrony i zabezpieczeń technicznych
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • lojalność
 • dyskrecja

Oferujemy:

 • dowolną formę zatrudnienia
 • niezbędne narzędzia do pracy
 • możliwość szkoleń podnoszących kwalifikacje pracownika
 • pracę w miłej atmosferze
Pracownik ochrony VIP
Zadania:

 • Realizacja zadań ochrony klientów VIP

Wymagania:

 • Wymagana znajomość technik samoobrony
 • Duża kultura osobista
 • Zdyscyplinowanie
 • Odporność na stres
 • Doświadczenie w branży

Oferujemy:

 • Praca w miłej atmosferze
 • Pełne wyposażenie w narzędzia do wykonywania zadań
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
Pracownik ochrony:
Zadania:

 • Realizacja zadań ochrony
 • Nadzór mienia

Wymagania:

 • Dyspozycyjność
 • Niekaralność
 • Odporność na stres
 • Mile widziane doświadczenie w branży
 • Mile widziane wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Oferujemy:

 • Praca w miłej atmosferze
 • Niezbędne narzędzia do pracy

Pracownicy ochrony proszeni są o kontakt telefoniczny lub przesłanie CV.
Kandydaci na stanowisko Specjalista ds. Sprzedaży proszeni są o przesłanie CV.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest BOAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie 00-571, Aleja Armii Ludowej 6/164.
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Radtke,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@boiat.pl.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
 • posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 • W CV prosimy umieścić klauzulę:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.