Audyty/ ekspertyzy

Usługa audytu oferowana przez firmę BOAT obejmuje wiele obszarów, w tym bezpieczeństwo techniczne, bezpieczeństwo danych i informacji, systemów IT, obszarów księgowych oraz zasobów ludzkich.

Prowadzone przez nas audyty bazują na analizie zagrożeń obszarów wrażliwych      i krytycznych, w szczególności obejmują:

  • stopień świadomości pracowników w zakresie potrzeby ochrony informacji          i zagrożeń związanych z ich przetwarzaniem,
  • zakres dostępu pracowników do przetwarzanych informacji,
  • zasady udostępniania informacji podmiotom zewnętrznym,
  • poprawność klasyfikacji tworzonych dokumentów,
  • rozliczanie działań pracowników związanych z przetwarzaniem informacji,
  • zasady przechowywania dokumentów i zabezpieczenia informacji przed utratą lub zniszczeniem,
  • zasady postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa informacji.

Zakres audytu oraz jego szczegółowość jest każdorazowo określana wspólnie
z Klientem i dostosowywana do jego indywidualnych potrzeb.