Przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu

Wywiad gospodarczy i szpiegostwo przemysłowe to codzienność współczesnego biznesu.

Szpiegostwo przemysłowe jest zagrożeniem dla wszelkiej działalności gospodarczej, której egzystencja i powodzenie zależy od informacji. Obiektem działań zakresu szpiegostwa przemysłowego może być nie tylko chęć pozyskania bezpośredniej informacji, ale również wprowadzenie informacji wpływających na dezorganizację pracy wewnątrz firmy. Często takie działania mogą być rozszerzone o korupcję personelu, szantaż lub nawet porwania członków rodziny.

Jednym z podstawowych sposobów przeciwdziałania szpiegostwu przemysłowemu jest ochrona ważnych spotkań przed dostępem osób nieuprawnionych, jak również weryfikacja osób uczestniczących w spotkaniu.

W ramach ochrony spotkań firma BOAT zapewnia usługę sprawdzenia pomieszczenia na obecność urządzeń służących do nielegalnego uzyskania informacji, m.in.:

  • podsłuchu radiowego,
  • podsłuchów laserowych i w podczerwieni,
  • podsłuchów po sieciach energetycznych, niskonapięciowych, sieci telefonicznej i TV,
  • podsłuchów stetoskopowych,
  • urządzeń rejestrujących,
  • ukrytych – przewodowych i bezprzewodowych – kamer,
  • keyloggerów komputerowych, lokalizatorów GPS i GMS
  • zabezpieczenie spotkań przy użyciu stosownych urządzeń.