SYSTEM DOZORU WIZYJNEGO (CCTV)

System dozoru wizyjnego ma służyć jako profesjonalne narzędzie wspierające działania pracowników ochrony na obiektach, jak również może funkcjonować jako samodzielny system autonomiczny. Dzięki szybkiej możliwości wykrycia zdarzenia jest doskonałym rozwiązaniem zapobiegającym niepożądanym sytuacjom na terenie monitorowanym. Poprzez zainstalowanie systemu dozoru wizyjnego, pracownik ochrony uzyska szybką informację w przypadku aktu wandalizmu lub kradzieży na obiekcie.

System CCTV może być wykorzystywany do ochrony wspólnot mieszkaniowych, obiektów przemysłowych i logistycznych, obiektów użyteczności publicznej oraz własności prywatnych. BOAT posiada w swojej ofercie nowoczesne systemy CCTV dające możliwość rejestracji materiału w systemie dzień/ noc i w prawie każdych warunkach pogodowych. Oferowane przez nas rozwiązania dają możliwość wykorzystania    analizy    obrazu,   szybkiego  dostępu   do   nagranego   materiału  i wykorzystanie go w przypadku konieczności pozyskania materiału dowodowego.

Nasze rozwiązania CCTV świetnie współpracują z innymi systemami bezpieczeństwa, jak sygnalizacja włamania i napadu, kontrola dostępu czy sygnalizacja pożaru.

System dozoru może być zainstalowany na obiekcie Klienta, a równocześnie podpięty do Centrum Monitoringu Wizyjnego zlokalizowanego w centrali naszej firmy. Centrum Monitoringu Wizyjnego prowadzi 24-godzinną obserwację dotyczącą zarówno monitorowanego obiektu, jak również jakości usług świadczonych przez pracowników ochrony.

W ramach naszych usług oferujemy:

 • 24-godzinną obserwację obrazu z systemu CCTV przez wyspecjalizowanych
  w analizie zachowań i zdarzeń pracowników ochrony,
 • podjazdy prewencyjne na obiekt chroniony z wykonaniem czynności obchodowych obiektu z pełnym raportowaniem do osób upoważnionych,
 • koordynację działań i precyzyjne określanie miejsca, gdzie powinna pojawić się interwencja,
 • archiwizację materiału z systemu kamerowego CCTV,
 • wykonanie konserwacji systemu kamerowego CCTV,
 • możliwość połączenia systemu z innymi systemami, tj. systemem alarmowym
  i przeciwpożarowym,
 • udostępnienie dodatkowego, stałego podglądu dla osób uprawnionych.