Kontrahenci

AGRO-MAN

Kappa

Zarząd Mienia Miasta Warszawy

Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego Sp. z o. o.

Zakłady Wytwórcze Mebli Artystycznych Spółka z o. o.

Eco-Classic Spółka z o. o.

Schronisko "Na Paluchu"

Państwowy Instytut Spraw Międzynarodowych

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Hydrobudowa - 1 S.A.

Budimex Poznań S.A.

GP Mosty S.C.

Stowarzyszenie Właścicieli Domów "VIKING I"

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "RADAROWA"

Wspólnoty mieszkaniowe "Lewandów Mały" "Lewandów Duży" "Lewandów Leśny"

Real Estate Investment Trust

Dendro Poland Ltd. (IKEA)

Tajfun Bronisze

WTBS "Kwatera"

MEGAGAZ S.A.

PONZBUD Sp. z. o. o.

Wspólnota Mieszkaniowa "Słoneczne Skorosze"

Wspólnota Mieszkaniowa "Wilanów One"